Artiklar

Artiklar på nätet

Archive for september, 2013

Säker

w

Säkerhet börjar bli mer aktuellt nu än tidigare. Den ökande brottsligheten ger avtryck hos folk. En osäkerhet sprider sig rent allmänt i kapp med att polisen trots ökande resurser klara av färre och färre brott. Någon form av systemfel verkar råda där. Ett fel som egentligen ingen har ett svar på hur det skall lösas.

Mycket börjar ligga på de enskilda medborgarna att ta hand sitt eget skydd.  Larminstallatörerna välkomnar naturligtvis utvecklingen då det ger fler installationer av villalarm och larm på företag. Olika typer av försvarsspray har en ökad försäljning.  Så de företagen har knappast anledning att klaga, tvärtom. Samtidigt har även de kriminella börjat tänka mer på egenskydd. En skyddsväst tillhör numera standardutrustning för en gängmedlem.  Någonting som inte förekom tidigare. Så man kan säga att både laglydiga och kriminella känner en större osäkerhet i samhället.

 

Written by agens

september 19th, 2013 at 1:22 e m

Posted in Säkerhet